รายงานการดำเนินงาน = NCGEB activities report / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2531?]- - เล่ม. - รายปี - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2527-30-


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ--วารสาร.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ--บรรณานุกรม.

J681.ส66 / ศ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544