รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ = Report of the newspaper reading survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - กำหนดออกไม่แน่นอน. - 2527-


การอ่านหนังสือพิมพ์.

Z1003.5 / .ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544