สิงห์คืนถ้ำ / สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - (กรุงเทพฯ) : สมาคม, 2528- - เล่ม. - รายปี

ชื่อเรื่องแตกต่างกันในบางปี.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ --นักศึกษา--ทำเนียบนาม.
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

LG395.ก2325 / ส66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544