งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - (กรุงเทพฯ) : กอง, 2528- - เล่ม. - รายปี - 2528-

ปี 2551- ใช้ชื่อ: งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การเงิน.

LG395.ก231 / ธ338

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544