รายงานกิจการสถาบันไทยคดีศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - (กรุงเทพฯ) : สถาบัน, 2528- - เล่ม. - รายปี - 2528-

ปี 2546- เปลี่ยนชื่อเป็น: รายงานประจำปี.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา --วารสาร.

LG395.ก231 / ธ335

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544