รายงานสถิติการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา = Report on educational statistics ministry of education / กองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ [โดย] ศรีประภา เกิดกรุง ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กอง, (2533?) - กำหนดออกไม่แน่นอน - กำหนดออกไม่แน่นอน

,.s


การศึกษา -- ไทย -- สถิติ.

L591 / ข343

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544