รายงานสถิติการเกิดการตาย ในโรงพยาบาลของรัฐ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. - กรุงเทพฯ : กอง, 2527. - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2521-2525-


การเกิด -- ไทย -- สถิติ.
อัตราการตาย -- ไทย -- สถิติ.
การเกิด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- สถิติ.
อัตราการตาย -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- สถิติ.
ทารก -- ไทย -- อัตราการตาย.
ทารก -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- อัตราการตาย.

HB1054.55.ก3 / ร65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544