สรุปภาวะเศรษฐกิจปี ... และแนวโน้มปี ... = Thailand : economic developments in ... and outlook for ... / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2524- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2523-

ปี 2540- ชื่อภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็น: Thailand : economic performance in ... and outlook for ...


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544