อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน โดย ศรีอินทรายุทธ, นามแฝง. - กรุงเทพฯ, เบญจมาศ, 2518. - 150 หน้า.


การแต่งคำประพันธ์.
กวีนิพนธ์.

PL4200.5 / .อ642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544