มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

กุศโลบาย โดย ศรีอยุธยา (นามแฝง). - พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2504. - 182 หน้า. ภาพประกอบ.

PL4209.2.ม2 / ก7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544