เสถียร เชยประทับ.

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการพัฒนา. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. - 169 หน้า.


การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.

P91 / .ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544