เอมอร ชิตตะโสภณ.

โลกแห่งวรรณคดี. - กรุงเทพฯ, ศึกษิตสยาม, 2521. - 123 หน้า.


วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .อ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544