อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

เรื่องของชาติไทย โดย เสฐียรโกเศศ, นามแฝง. - พระนคร, ผดุงศึกษา, 2502. - 390 หน้า.

ภาค 1 ไทยในประเทศจีน.- ภาค 2 ไทยในแหลมอินโดจีน.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS571 / .อ35 2505

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544