เสาวนิต.

ราชาศัพท์. - พระนคร, ประมวลสาส์น, 2506. - 39 หน้า.


ไทย -- ราชสำนักและข้าราชสำนัก -- ภาษา.

PL4189 / .ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544