สุทธิ ภิบาลแทน.

ราชาศัพท์ ภาคสมบูรณ์. - ธนบุรี, อักษรวัฒนา, 2511. - 173 หน้า.


ไทย -- ราชสำนักและข้าราชสำนัก -- ภาษา -- พจนานุกรม.

PL4189 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544