เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-

รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ.2510-2520) ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา. - กรุงเทพฯ, กรุงเทพการพิมพ์, 2520. - 152 หน้า. ภาพประกอบ.

บิดา.- ลอยกระทง.- การตั้งกรมและเจ้าฟ้าในยุคแรก.- เจ้าครอกวัดโพธิ์.- ศาสนาเกิดได้อย่างไร.- วรรณกรรมฝรั่งเศสในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ.


รวมเรื่อง.

PL4209 / .ท7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544