ชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - กรุงเทพฯ :, โครงการ, 2528-. - รายปี.


โครงการพัฒนาชุมชนเขตเมือง.


การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ -- ภาวะสังคม.

HN700.58.ก4 / .ม54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544