หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคำอธิบาย. - พระนคร, สำนักงานประชานิติ, 2489. - 445 หน้า.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1743 / .ห42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544