แมคเควล, เดนิส.

แบบจำลองการสื่อสาร สำหรับการศึกษาการสื่อสารมวลชน (Communication models) ของ เดนิส แมคเควล และสเวน วินดาหล โดย สวนิต ยมาภัย และ ระวีวรรณ ประกอบผล. - กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. - 212 หน้า. ภาพประกอบ.


การสื่อสาร.
สื่อมวลชน.

P91 / .ม8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544