เสถียร เชยประทับ.

การสื่อสารงานนวกรรม. - ม.ป.ท., ม.ป.ป. - 452 หน้า. แผนภาพ.


การสื่อสาร.

P91 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544