เสถียร เชยประทับ.

สื่อมวลชนและการพัฒนาประเทศ. - กรุงเทพฯ, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. - 258 หน้า.


สื่อมวลชน.
การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.

P91 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544