พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-

ข่าวสารการเมืองของคนไทย. - กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526. - 160 หน้า. ตาราง.


การสื่อสาร.
ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

P96.ม8 / พ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544