อ่านเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. - กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516. - 230 หน้า.


คำคม.

PN6095 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544