อานนท์ อาภาภิรม.

มนุษย์กับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย. - พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2514. - 157 หน้า.


สังคมวิทยา.


ไทย -- อารยธรรม.

HN750.6 / .อ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544