สุพัตรา สุภาพ.

สังคมและวัฒนธรรมไทย ; ค่านิยม: ครอบครัว: ศาสนา: ประเพณี. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2518. - 182 หน้า.


ไทย -- อารยธรรม.

HN750.6 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544