สุเทพ สุนทรเภสัช.

สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย. - เชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513. - 44, 180 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง. แผนที่. แผนผัง.

เศรษฐกิจการทำเมี่ยง โดย เอดเวิร์ด แวนรอย.- คติเจ็ดประการของกู่แดง โดย คอนแรด.- การทำไร่เลื่อนลอย-ปัญหาและอนาคต โดย ดักกลาส ไมลส์.


การทำไร่เลื่อนลอย.


ไทย (ภาคเหนือ) -- อารยธรรม.
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

HN750.6 / .ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544