เขาสอยดาว. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สหชัย, ม.ป.ป. - 108 หน้า. ภาพประกอบ.


เขาสอยดาว (จันทบุรี)

SD414.ท9 / ข7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544