สนั่น ร่วมรักษ์.

เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ประเภทน้ำเค็ม ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย โดย สนั่น ร่วมรักษ์ และ สว่าง เจริญผล. - กรุงเทพฯ, สำนักงานข้าวการประมง กรมการประมง, 2493. - เล่ม.


ประมง -- เครื่องมือและอุปกรณ์.

SH451 / .ส3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544