แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ฟรีดริช เอแบรท สติฟตุง. - กรุงเทพฯ, 2526. - 197 หน้า.


หนังสือพิมพ์ไทย.
นักสื่อมวลชน.

PN4784.ท4 / ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544