วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท์.

คู่มือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ; ข้อแนะนำจากนักวิชาการนักบริหารและ มืออาชีพหนังสือพิมพ์. - กรุงเทพฯ, สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2530. - 355 หน้า.


วารสารศาสตร์ -- การบรรณาธิกร.
หนังสือพิมพ์.
ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

PN4784.ท4 / ว675

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544