ความสำคัญในการบำรุงวัฒนธรรมของชาติ. - พระนคร, ม.ป.ท., [2484] - 10 หน้า.


ไทย -- อารยธรรม.

DS568 / .ศ6

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)