วารสารโฟโตสแอนด์กราฟโฟฉบับพิเศษ เทคนิคการถ่ายภาพพลุและไพกลางคืน (The techniques of fire work & night scene photograph) บรรณาธิการโดย สงคราม โพธิ์วิไล. - กรุงเทพฯ, เพ็ญบุญ, 2529. - 144 หน้. ภาพประกอบ.


การถ่ายภาพ.

TR610 / .ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544