อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ น.ส. สันธนา เทพวัชรานนท์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พ. พิทยาคาร, 2517. - 95 หน้า : ภาพประกอบ.

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517.

ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ ค.ศ. 1980 โดย ป๋วย อึ้งภากรณ์ -- วิธีทำให้คนชอบ โดย สนิท วิไลจิตต์ -- วิธีชนะอารมณ์ โดย พร รัตน์สุวรรณ -- วิธีที่พนักงานเทศบาลควรใช้ในการเข้าถึงประชาชน โดย สนิท วิไลจิตต์ -- การ์ตูนเกี่ยวกับความรู้เบ็ดเตล็ด ต่าง ๆ โดย ประยูร จรรยาวงษ์.


สันธนา เทพวัชรานนท์, 2493-2516.
เทพวัชรานนท์ (นาม)

AC158.อ4 / ส58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544