อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.ท. มานพ สุริยะ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 214 หน้า.

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532.

เกร็ดประวัติศาสตร์ / โดย คุณหญิงศรีนารถสุริยะ -- เรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า / โดย คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ -- ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญาตามกฎหมายภายใน / โดย นพนิธิ สุริยะ.


มานพ สุริยะ, พล.อ.ท., 2445-2532.
สุริยะ (นาม)


รวมเรื่อง.
เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ -- ไทย.
สัญญาระหว่างประเทศ.

AC158.อ22 / ม4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544