วรรณกรรมยุคแรกของโลก / Edith Hamilton, เรียบเรียงโดย องอาจ นิมิตกุล. - กรุงเทพฯ : พลอย, [2536?] - 144 หน้า : ภาพประกอบ.


เทพเจ้ากรีก.
เทพเจ้าโรมัน.

BL782 / .ว44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544