สมบัติ จำปาเงิน.

หลักนักอ่าน : แนะนำการอ่านให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ / เรียบเรียง สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. - กรุงเทพฯ เมดิคัล มีเดีย, 2531. - 222 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสารคดีและสังคม .

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2550. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ชื่อเรื่อง: กลเม็ดการอ่านให้เก่ง.

9747323095 9749214595 (2550)


การอ่าน.
หนังสือและการอ่าน.

Z1003.5 / .ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544