ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / โดย คณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก. - กรุงเทพฯ : บริษัทดีไซร์ จำกัด, 2526- - เล่ม : ภาพประกอบ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (2526)-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. 2536 รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2537. 2551 ใช้ชื่อ: ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2. พิมพ์ครั้งที่ 2.


กุมารเวชศาสตร์.

WS200.01 / .ป62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544