เอกสารประกอบการเรียนรู้นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5 / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ.


กุมารเวชศาสตร์.

WS200 / .อ835

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544