ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย / จารุมา อัชกุล และ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ บรรณาธิการ. - ฉบับปรับปรุง. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 344 หน้า.

9746311069


อุตสาหกรรม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การค้า.

HC445 / .ศ62 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544