ครบรอบ ... ปีองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย / องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : องค์การ, 2531-2546. - เล่ม. - รายปี - 2531-2546.


องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย.

P92.ท9 / ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544