สื่อมวลชนในสังคมไทย : สถานภาพและแนวโน้มในทศวรรษ 1990 / โครงการกระแสข่าวสารเสรี และการพัฒนา. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2534. - หน้าไม่เรียงลำดับ : ภาพประกอบ, ตาราง.


สื่อมวลชน -- ไทย.

P92.ท9 / ส69

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544