สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน (Statistics and mass communication research). - กรุงเทพฯ : 2530. - 2 เล่ม.


สื่อมวลชน.
สถิติ.
วิจัย.

P91 / .ส68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544