เชิดชาย เหล่าหล้า, พล.ต., 2470-2536.

สถานการณ์โลกและข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ (เอเชีย-อเมริกา) / โดย เชิดชัย ดหล่าหล้า. - กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520. - 275 หน้า : แผนที่.


เอเชีย -- การเมืองและการปกครอง.
เอเชีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS62.8 / .ช7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544