สุระวุฒิประวัติ เทวกุล, พ.ต.อ. ม.จ., 2439-2517.

การปฏิวัติในรัสเซียเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 / โดย พ.ต.อ. ม.จ. สุระวุฒิประวัติ เทวกุล. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2517 [1974] - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

"ศพ พ.ต.อ. ม.จ. สุระวุฒิประวัติ เทวกุล"


สุระวุฒิประวัติ, ม.จ. พ.ต., 2439-2517.
เทวกุล (นาม)


รัสเซีย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยปฏิวัติ, ค.ศ. 1917-1921.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544