ฉวีวรรณ กีรติกร.

สมเด็จย่ากับการประถมศึกษา. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527. - 146 หน้า : ภาพประกอบ.


ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443-2538.


โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย.

DS570.4.ศ4 / ฉ5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544