เจริญ สุวรรณสุข.

อุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียน (มี 100 กว่าสูตร อธิบายตัวยา-ไว้ทุกสูตร) - พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2505. - 156 หน้า.


อุตสาหกรรมในครอบครัว.

TP146 / .จ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544