เรียนการใช้งาน WordPerfect 6.0 สำหรับวินโดวส์ / [แปลและ]เรียบเรียงโดย อดุลยฤทธิ์ อดุลยพิเชฏฐ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. - 340 หน้า : ภาพประกอบ.

มี ดิสเก็ตต์ 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9745120081


เวิร์ด เพอร์เฟ็คท์ สำหรับวินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)


เวิร์ด โปรเซสซิง.

Z52.5.ว65 / ร83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544