รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / (ระเบียนเลขที่ 153113)

000 -LEADER
fixed length control field 11433nam a2200817 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 153113
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220210162906.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field s1993 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)880647429
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT74
Item number .ร52
245 00 - TITLE STATEMENT
Title รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ /
Statement of responsibility, etc กองบรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [ม.ป.ท. :
Name of publisher, distributor, etc ม.ป.พ.],
Date of publication, distribution, etc 2536.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 401 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา Principe de la legalite criminelle / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ลักษณะของโทษ "ริบทรัพย์สิน" / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- อาชญกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง : ความหมาย ขอบเขต และมาตรการแก้ไข / ประธาน วัฒนวาณิชย์ -- ความยุติธรรมในกฎหมาย / อรุณ ภาณุพงศ์ -- คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลักกฎหมายสำหรับผู้ปกครองแผ่นดิน / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- ลอร์ดเดนนิ่ง ในฐานะนักกฎหมาย / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย (แปล) -- พระราชกำหนดนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่ทหารตำรวจที่ฆ่าประชาชนจริงหรือ? / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- อำนาจการจัดองค์กรของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน : กุญแจสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย / แก้วสรร อติโพธิ -- สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน : วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน / ไชยวัฒน์ บุนนาค -- ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง / สุรศักดิ์ มณีศร -- การผิดสัญญาในอนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 1980 / จำปี โสตถิพันธุ์ -- กฎหมายเอกรูปการค้าระหว่างประเทศและประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- กฎหมายราคาแกตต์ / สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ -- ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับโลกยุคใหม่ / สงวน ลิ่วมโนมนต์ -- บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดทุน / ชวลิต ธนะชานันท์ -- กิจการร่วมค้าในประเทศไทย : มุมมองจากนักลงทุนฝ่ายไทย / ปิยะดา สุจริตกุล และ มานิดา ซิมเมอร์แมน -- กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน / สุธีร์ ศุภนิตย์ -- ทิศทางการให้ความคุ้มครองงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย / พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- การกำกับดูแลการครอบงำกิจการ / พรชัย ถาวรานนท์ และ สุภา ศิรเจนกรุง -- บทถอดเทปการสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ไทย" -- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมาย
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 95928
Topical term or geographic name as entry element การมีส่วนร่วมทางการเมือง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 85164
Topical term or geographic name as entry element การร่วมค้า
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 89166
Topical term or geographic name as entry element ตลาดหลักทรัพย์
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 54331
Topical term or geographic name as entry element การรวมกิจการ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 159164
Topical term or geographic name as entry element การฟื้นฟูบริษัท
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 171094
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision การค้า.
9 (RLIN) 14222
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พิศวาท สุคนธพันธุ์.
9 (RLIN) 36652
Personal name สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 88951
Personal name ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
Dates associated with a name 2496-
9 (RLIN) 176995
Personal name เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
9 (RLIN) 95580
Personal name ประธาน วัฒนวาณิชย์.
9 (RLIN) 32505
Personal name อรุณ ภาณุพงศ์.
9 (RLIN) 209280
Personal name แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
9 (RLIN) 218526
Personal name จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.
9 (RLIN) 87037
Personal name กิตติศักดิ์ ปรกติ.
9 (RLIN) 84654
Personal name บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
9 (RLIN) 30758
Personal name แก้วสรร อติโพธิ.
9 (RLIN) 64768
Personal name ไชยวัฒน์ บุนนาค.
9 (RLIN) 181845
Personal name สุรศักดิ์ มณีศร.
9 (RLIN) 36634
Personal name จำปี โสตถิพันธุ์.
9 (RLIN) 159103
Personal name พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร,
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 36766
Personal name สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์,
Dates associated with a name 2493-
9 (RLIN) 54095
Personal name สงวน ลิ่วมโนมนต์.
9 (RLIN) 609569
Personal name ชวลิต ธนะชานันท์.
9 (RLIN) 609570
Personal name ปิยะดา สุจริตกุล.
9 (RLIN) 440385
Personal name มานิดา ซิมเมอร์แมน.
9 (RLIN) 609571
Personal name สุธีร์ ศุภนิตย์,
Dates associated with a name 2494-2549.
9 (RLIN) 55611
Personal name พรชัย ถาวรานนท์.
9 (RLIN) 609572
Personal name สุภา ศิรเจนกรุง,
Dates associated with a name 2512-
9 (RLIN) 273394
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา Principe de la legalite criminelle.
Uncontrolled related/analytical title หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข.
Uncontrolled related/analytical title ลักษณะของโทษ
Uncontrolled related/analytical title อาชญกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง : ความหมาย ขอบเขต และมาตรการแก้ไข.
Uncontrolled related/analytical title ความยุติธรรมในกฎหมาย.
Uncontrolled related/analytical title คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลักกฎหมายสำหรับผู้ปกครองแผ่นดิน.
Uncontrolled related/analytical title ลอร์ดเดนนิ่ง ในฐานะนักกฎหมาย.
Uncontrolled related/analytical title พระราชกำหนดนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่ทหารตำรวจที่ฆ่าประชาชนจริงหรือ?
Uncontrolled related/analytical title อำนาจการจัดองค์กรของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน.
Uncontrolled related/analytical title การมีส่วนร่วมของประชาชน : กุญแจสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย.
Uncontrolled related/analytical title สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน : วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน.
Uncontrolled related/analytical title ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง.
Uncontrolled related/analytical title การผิดสัญญาในอนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 1980.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายเอกรูปการค้าระหว่างประเทศและประเทศไทย.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายราคาแกตต์.
Uncontrolled related/analytical title ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับโลกยุคใหม่.
Uncontrolled related/analytical title บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดทุน.
Uncontrolled related/analytical title กิจการร่วมค้าในประเทศไทย : มุมมองจากนักลงทุนฝ่ายไทย.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน.
Uncontrolled related/analytical title ทิศทางการให้ความคุ้มครองงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย.
Uncontrolled related/analytical title การกำกับดูแลการครอบงำกิจการ.
Uncontrolled related/analytical title วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ไทย : บทถอดเทปการสัมมนา.
Uncontrolled related/analytical title พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 28
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้พิมพ์รายการ อรุณศรี
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V, RP
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type Public note
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/07/1996   10 4 KPT74 .ร52 31379001414276 08/09/2020 23/06/2020 ฉ.10 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/07/1996   10   KPT74 .ร52 31379001634311 16/06/2020 20/10/2011 ฉ.11 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/07/1996   15 16 KPT74 .ร52 31379001414300 16/06/2020 27/10/2017 ฉ.9 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 10/04/2008 7 16 96 KPT74 .ร52 31379012006970 28/02/2022 08/04/2017 ฉ. 12 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 02/07/1996   9 25 KPT74 .ร52 31379000296047 28/02/2022 02/08/2017 ฉ.2 Book
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 02/07/1996   30 36 KPT74 .ร52 31379001414284 28/02/2022 18/01/2019 ฉ.6 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 02/07/1996   48 83 KPT74 .ร52 31379001549600 11/08/2022 10/02/2022 ฉ.4 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 02/07/1996   19 64 KPT74 .ร52 31379001672873 25/05/2020 23/04/2018 ฉ.7 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 02/07/1996   20 208 KPT74 .ร52 31379001414250 01/06/2020 09/04/2016 ฉ.8 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544