รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / (ระเบียนเลขที่ 409962)

000 -LEADER
fixed length control field 06546nam a2200577 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 409962
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602102806.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030228s2002 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9744490217
Qualifying information (ล.1)
International Standard Book Number 9744490187
Qualifying information (ล.2)
International Standard Book Number 9744490195
Qualifying information (ล.3)
International Standard Book Number 9744490209
Qualifying information (ล.4)
International Standard Book Number 9744490233
Qualifying information (ล.5)
International Standard Book Number 9744490268
Qualifying information (ล.6)
International Standard Book Number 9744490179
Qualifying information (ล.7)
International Standard Book Number 9744490276
Qualifying information (ล.8)
International Standard Book Number 9744490288
Qualifying information (ล.9)
International Standard Book Number 9744490292
Qualifying information (ล.10)
International Standard Book Number 9744490206
Qualifying information (ล.11)
International Standard Book Number 9744490225
Qualifying information (ล.12)
International Standard Book Number 9744490241
Qualifying information (ล.13)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)858415648
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2522.ก49
Item number 2545
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) CDG
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) .ก47ร54
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะกรรมการกฤษฎีกา.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา /
Statement of responsibility, etc รวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc สถาบันพระปกเกล้า,
Date of publication, distribution, etc 2545.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 13 เล่ม.
Extent 1 ซีดี-รอม ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
592 ## - MUSIC NOTE
Remainder of title ล.1:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482.
Remainder of title ล.2:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขภิบาล พ.ศ. 2495.
Remainder of title ล.3:
Varying form of title รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
Remainder of title ล.4:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540.
Remainder of title ล.5:
Varying form of title รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531.
Remainder of title ล.6:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522.
Remainder of title ล.7:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482.
Remainder of title ล.8:
Varying form of title รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498.
Remainder of title ล.9:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.
Remainder of title ล.10:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.
Remainder of title ล.11:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.
Remainder of title ล.12:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ.
Remainder of title ล.13:
Varying form of title รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การปกครองท้องถิ่น
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 53707
Topical term or geographic name as entry element องค์การมหาชนอิสระ
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 299418
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 171141
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
Subordinate unit กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1.
9 (RLIN) 409541
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 6
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ SG, PJ
ผู้ตรวจสอบการพิมพ์ AS
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง CN
ผู้ตรวจสอบหนังสือซ้ำ BF
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type Shelving location Cost, normal purchase price Cost, replacement price Checked out
          Audio-Visual Materials Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716631 19/05/2021   ฉ. 7 CD/DVD        
          Audio-Visual Materials Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716649 19/05/2021   ฉ. 8 CD/DVD        
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 19/09/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009607913 18/06/2020   ล. 1 ฉ. 7 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 19/09/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009607921 18/06/2020   ล. 1 ฉ. 8 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571192 18/06/2020   ล. 2 ฉ. 7 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571200 18/06/2020   ล. 2 ฉ. 8 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009411860 18/06/2020   ล. 3 ฉ. 7 Book General Stacks 175.00 450.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009411878 18/06/2020   ล. 3 ฉ. 8 Book General Stacks 175.00 450.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571119 18/06/2020   ล. 5 ฉ. 7 Book General Stacks 105.00 310.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571127 18/06/2020   ล. 5 ฉ. 8 Book General Stacks 105.00 310.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570459 22/06/2020   ล. 6 ฉ. 7 Book General Stacks 255.00 610.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570467 22/06/2020   ล. 6 ฉ. 8 Book General Stacks 255.00 610.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570954 22/06/2020   ล. 7 ฉ. 7 Book General Stacks 200.00 500.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570962 22/06/2020   ล. 7 ฉ. 8 Book General Stacks 200.00 500.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412769 22/06/2020   ล. 8 ฉ. 7 Book General Stacks 145.00 390.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412777 22/06/2020   ล. 8 ฉ. 8 Book General Stacks 145.00 390.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570376 22/06/2020   ล. 9 ฉ. 7 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570384 22/06/2020   ล. 9 ฉ. 8 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571036 22/06/2020   ล. 10 ฉ. 7 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571044 22/06/2020   ล. 10 ฉ. 8 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570731 22/06/2020   ล. 11 ฉ. 7 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570749 22/06/2020   ล. 11 ฉ. 8 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009412603 22/06/2020 18/03/2014 ล. 12 ฉ. 7 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412611 22/06/2020   ล. 12 ฉ. 8 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412520 22/06/2020   ล. 13 ฉ. 7 Book General Stacks 375.00 850.00  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412538 22/06/2020   ล. 13 ฉ. 8 Book General Stacks 375.00 850.00  
          Audio-Visual Materials Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716573     ฉ. 1 CD/DVD        
          Audio-Visual Materials Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716581     ฉ. 2 CD/DVD        
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571135 10/07/2018   ล. 2 ฉ. 1 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009411803 10/07/2018   ล. 3 ฉ. 1 Book General Stacks 175.00 450.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 02/09/2002 116 2   KPT2522.ก49 2545 31379009087454 10/07/2018 12/06/2004 ล. 4 ฉ. 1 Book General Stacks 75.00 250.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571051 10/07/2018   ล. 5 ฉ. 1 Book General Stacks 105.00 310.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570392 10/07/2018   ล. 6 ฉ. 1 Book General Stacks 255.00 610.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570897 10/07/2018   ล. 7 ฉ. 1 Book General Stacks 200.00 500.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 04/03/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009412702 10/07/2018 10/11/2013 ล. 8 ฉ. 1 Book General Stacks 145.00 390.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009570319 10/07/2018 06/06/2009 ล. 9 ฉ. 1 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570970 10/07/2018   ล. 10 ฉ. 1 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570673 10/07/2018   ล. 11 ฉ. 1 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 04/03/2003 116 11 20 KPT2522.ก49 2545 31379009412546 10/07/2018 13/02/2016 ล. 12 ฉ. 1 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 04/03/2003 116 3 28 KPT2522.ก49 2545 31379009412553 10/07/2018 29/01/2014 ล. 12 ฉ. 2 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 04/03/2003 116 2 28 KPT2522.ก49 2545 31379009412462 20/09/2018 29/01/2014 ล. 13 ฉ. 1 Book General Stacks 375.00 850.00  
          Audio-Visual Materials Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716599     ฉ. 3 CD/DVD        
          Audio-Visual Materials Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 17/11/2003 7     CDG .ก47ร54 31379009716607     ฉ. 4 CD/DVD        
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 19/09/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009607871 26/05/2020   ล. 1 ฉ. 3 Book General Stacks 95.00 290.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 19/09/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009607889 27/08/2015 07/12/2005 ล. 1 ฉ. 4 Book General Stacks 95.00 290.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009571150 27/08/2015 26/08/2009 ล. 2 ฉ. 3 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571168 26/05/2020   ล. 2 ฉ. 4 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009411829 26/05/2020 22/12/2004 ล. 3 ฉ. 3 Book General Stacks 175.00 450.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 3   KPT2522.ก49 2545 31379009411837 27/08/2015 18/08/2010 ล. 3 ฉ. 4 Book General Stacks 175.00 450.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 02/09/2002 116 2   KPT2522.ก49 2545 31379009087470 26/05/2020 29/09/2003 ล. 4 ฉ. 3 Book General Stacks 75.00 250.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 02/09/2002 116 6   KPT2522.ก49 2545 31379009087488 27/08/2015 18/08/2010 ล. 4 ฉ. 4 Book General Stacks 75.00 250.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009571077 26/05/2020 29/07/2004 ล. 5 ฉ. 3 Book General Stacks 105.00 310.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009571085 27/08/2015 07/12/2005 ล. 5 ฉ. 4 Book General Stacks 105.00 310.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009570418 26/05/2020 07/12/2005 ล. 6 ฉ. 3 Book General Stacks 255.00 610.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570426 27/08/2015   ล. 6 ฉ. 4 Book General Stacks 255.00 610.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009570913 26/05/2020 07/12/2005 ล. 7 ฉ. 3 Book General Stacks 200.00 500.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009570921 27/08/2015 18/08/2010 ล. 7 ฉ. 4 Book General Stacks 200.00 500.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412728 26/05/2020   ล. 8 ฉ. 3 Book General Stacks 145.00 390.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009412736 27/08/2015   ล. 8 ฉ. 4 Book General Stacks 145.00 390.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 2   KPT2522.ก49 2545 31379009570335 26/05/2020 18/08/2010 ล. 9 ฉ. 3 Book General Stacks 280.00 660.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009570343 27/08/2015   ล. 9 ฉ. 4 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 1   KPT2522.ก49 2545 31379009570996 26/05/2020 18/08/2010 ล. 10 ฉ. 3 Book General Stacks 95.00 290.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116     KPT2522.ก49 2545 31379009571002 27/08/2015   ล. 10 ฉ. 4 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 2   KPT2522.ก49 2545 31379009570699 26/05/2020 09/08/2010 ล. 11 ฉ. 3 Book General Stacks 280.00 660.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 05/06/2003 116 2 2 KPT2522.ก49 2545 31379009570707 27/08/2015 22/01/2015 ล. 11 ฉ. 4 Book General Stacks 280.00 660.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 15 2 KPT2522.ก49 2545 31379009412561 26/05/2020 01/10/2018 ล. 12 ฉ. 3 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 9 44 KPT2522.ก49 2545 31379009412579 26/05/2020 19/11/2016 ล. 12 ฉ. 4 Book General Stacks 340.00 780.00  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 10 2 KPT2522.ก49 2545 31379009412488 26/05/2020 01/10/2018 ล. 13 ฉ. 3 Book General Stacks 375.00 850.00  
  Missing in Inventory       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 04/03/2003 116 5   KPT2522.ก49 2545 31379009412496 27/08/2015 15/06/2005 ล. 13 ฉ. 4 Book General Stacks 375.00 850.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379010799071     ล. 1 ฉ. 9 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379010799089     ล. 2 ฉ. 9 Book General Stacks 140.00 380.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7 1   KPT2522.ก49 2545 31379010799097 06/08/2006 06/08/2006 ล. 4 ฉ. 11 Book General Stacks 75.00 250.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379010799105     ล. 5 ฉ. 9 Book General Stacks 105.00 310.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379010799113     ล. 8 ฉ. 9 Book General Stacks 145.00 390.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 05/01/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379010799121     ล. 10 ฉ. 9 Book General Stacks 95.00 290.00  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 17/11/2006 7     KPT2522.ก49 2545 31379011247666     ล. 13 ฉ. 9 Book General Stacks 375.00 850.00  
          Book Bank Thammasat Library, Rangsit Campus Thammasat Library, Rangsit Campus 19/09/2003 116 1   2555/159073 31379009607855 25/08/2018 25/08/2018 ล. 1 Book Book Bank 95.00 290.00 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544