แม่น้ำโขง-สาละวิน : (ระเบียนเลขที่ 487276)

000 -LEADER
fixed length control field 09451nam a2200661 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 487276
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191119052436.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 070222s2006 1 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934531916
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) DOC
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) .ส5624ม8
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element สัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์
Date of meeting (2549 :
Location of meeting เชียงใหม่)
9 (RLIN) 513492
245 10 - TITLE STATEMENT
Title แม่น้ำโขง-สาละวิน :
Remainder of title ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = MeKong Salween : peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia : เอกสารสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 /
Statement of responsibility, etc จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ... [และอื่นๆ].
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title MeKong Salween :
Remainder of title peoples, water, and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc มูลนิธิ,
Date of publication, distribution, etc [2549?]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 16 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ล. 1. เขื่อนกับวิบากกรรมของคนลุ่มน้ำสาละวิน / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า -- ล. 2. คอนผีหลง : ระบบนิเวศแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาวตอนบน / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น -- ล. 3. การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย : โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ -- ล. 4. จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS / กนกพร ทวิพัฒน์ -- ล. 5. ไทดำ : ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ / เพชรตะบอง ไพศูนย์ -- ล. 6. เขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตอภิสิทธิ์พิเศษ / มิติ ยาประสิทธิ์ -- ล. 7. สื่อพลัดถิ่น : ทางเลือกในการรับข่าวสารเรื่องพม่า / อัจฉรียา สายศิลป์ -- ล. 8. จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์ / ปกศักดิ์ นิลอุบล -- ล. 9. การเคลื่อนไหวของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย / กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ -- ล. 10. เศรษฐกิจเรขาคณิตลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวินในศตวรรษที่ 21 / วรศักดิ์ มหัทธโนบล -- ล. 11. การผลิตสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ / วันดี สันติวุฒเมธี (ธันวา สิริเมธี) -- ล. 12. บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ -- ล. 13. สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนปิดกั้นข้อกล่าวหา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ แปล -- ล. 14. เขื่อนสามโตรกกับราคาที่จ่ายเหนือการคาดเดา / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ -- ล. 15. เขื่อน-การพัฒนา-กับระบบนิเวศ-- / ปริญญา นุตาลัย -- ล. 16. พลังน้ำขนาดเล็ก ทางออกวิกฤตพลังงานประเทศไทย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การพัฒนาแหล่งน้ำ
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 513945
Topical term or geographic name as entry element เขื่อน
General subdivision แง่สิ่งแวดล้อม
-- การประชุม.
9 (RLIN) 513946
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name แม่น้ำโขง
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 513947
Geographic name แม่น้ำสาละวิน
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 513948
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term จีนศึกษา
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า.
9 (RLIN) 464919
Personal name มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,
Dates associated with a name 2492-
9 (RLIN) 40813
Personal name กนกพร ทวิพัฒน์.
9 (RLIN) 513493
Personal name เพชรตะบอง ไพศูนย์.
9 (RLIN) 513494
Personal name มิติ ยาประสิทธิ์.
9 (RLIN) 513495
Personal name อัจฉรียา สายศิลป์.
9 (RLIN) 359032
Personal name ปกศักดิ์ นิลอุบล.
9 (RLIN) 513496
Personal name กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์,
Dates associated with a name 2515-
9 (RLIN) 402952
Personal name วรศักดิ์ มหัทธโนบล.
9 (RLIN) 254550
Personal name วันดี สันติวุฒิเมธี,
Dates associated with a name 2516-
9 (RLIN) 278509
Personal name สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ.
9 (RLIN) 453609
Personal name ปริญญา นุตาลัย
9 (RLIN) 113580
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น.
9 (RLIN) 468952
Corporate name or jurisdiction name as entry element โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า.
9 (RLIN) 513497
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title เขื่อนกับวิบากกรรมของคนลุ่มน้ำสาละวิน.
Uncontrolled related/analytical title คอนผีหลง : ระบบนิเวศแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาวตอนบน.
Uncontrolled related/analytical title การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย : โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2.
Uncontrolled related/analytical title จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS.
Uncontrolled related/analytical title ไทดำ : ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์.
Uncontrolled related/analytical title เขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตอภิสิทธิ์พิเศษ.
Uncontrolled related/analytical title สื่อพลัดถิ่น : ทางเลือกในการรับข่าวสารเรื่องพม่า.
Uncontrolled related/analytical title จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์.
Uncontrolled related/analytical title การเคลื่อนไหวของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย.
Uncontrolled related/analytical title เศรษฐกิจเรขาคณิตลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวินในศตวรรษที่ 21.
Uncontrolled related/analytical title การผลิตสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์.
Uncontrolled related/analytical title บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
Uncontrolled related/analytical title สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนปิดกั้นข้อกล่าวหา.
Uncontrolled related/analytical title เขื่อนสามโตรกกับราคาที่จ่ายเหนือการคาดเดา.
Uncontrolled related/analytical title เขื่อน-การพัฒนา-กับระบบนิเวศ--
Uncontrolled related/analytical title พลังน้ำขนาดเล็ก ทางออกวิกฤตพลังงานประเทศไทย.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 479808
Corporate name or jurisdiction name as entry element มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Document
Koha issues (borrowed), all copies 1
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ SG, TW
ผู้ตรวจสอบการพิมพ์ WU
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง SS
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ CM
ผู้ตรวจสอบหนังสือซ้ำ BF
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 5   DOC .ส5624ม8 31379011391761 19/05/2021 24/02/2012 ล. 1 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 5   DOC .ส5624ม8 31379011548105 19/05/2021 31/10/2013 ล. 1 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391779 19/05/2021 29/03/2007 ล. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 4 6 DOC .ส5624ม8 31379011548113 19/05/2021 26/08/2014 ล. 2 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011391787 19/05/2021 06/11/2012 ล. 3 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 3   DOC .ส5624ม8 31379011548121 19/05/2021 14/09/2011 ล. 3 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 6   DOC .ส5624ม8 31379011391795 19/05/2021 04/03/2013 ล. 4 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 3   DOC .ส5624ม8 31379011548139 19/05/2021 29/08/2011 ล. 4 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 4   DOC .ส5624ม8 31379011391803 19/05/2021 07/07/2012 ล. 5 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548147 19/05/2021 09/03/2010 ล. 5 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 9   DOC .ส5624ม8 31379011391811 19/05/2021 02/10/2013 ล. 6 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 3   DOC .ส5624ม8 31379011548154 19/05/2021 27/12/2008 ล. 6 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 3   DOC .ส5624ม8 31379011391829 19/05/2021 27/07/2012 ล. 7 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548162 19/05/2021 22/08/2011 ล. 7 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391837 19/05/2021 29/03/2007 ล. 8 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548170 19/05/2021 09/03/2010 ล. 8 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391845 19/05/2021 29/03/2007 ล. 9 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2 1 DOC .ส5624ม8 31379011548188 19/05/2021 26/11/2018 ล. 9 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 3   DOC .ส5624ม8 31379011391852 19/05/2021 27/12/2008 ล. 10 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 5   DOC .ส5624ม8 31379011548196 19/05/2021 06/11/2012 ล. 10 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391860 19/05/2021 29/03/2007 ล. 11 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 4   DOC .ส5624ม8 31379011548204 19/05/2021 07/07/2012 ล. 11 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 6   DOC .ส5624ม8 31379011391878 19/05/2021 06/11/2012 ล. 12 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 4   DOC .ส5624ม8 31379011548212 19/05/2021 09/03/2010 ล. 12 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391886 29/03/2007 29/03/2007 ล. 13 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 4   DOC .ส5624ม8 31379011548220 19/05/2021 06/11/2012 ล. 13 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011391894 19/05/2021 14/09/2010 ล. 14 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548238 19/05/2021 09/03/2010 ล. 14 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 4   DOC .ส5624ม8 31379011391902 19/05/2021 13/01/2012 ล. 15 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548246 19/05/2021 06/11/2012 ล. 15 ฉ. 2 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 28/02/2007 7 1   DOC .ส5624ม8 31379011391910 19/05/2021 29/03/2007 ล. 16 Document
          Documents Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter 05/06/2007 7 2   DOC .ส5624ม8 31379011548253 19/05/2021 09/03/2010 ล. 16 ฉ. 2 Document

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544